Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
55 277 23 06 ul. Reja 13, 82-400 Sztum
sck@scksztum.pl

Aktualne wydarzenia

Wernisaż Anity ...
  Malarstwo i rysunek od zawsze mnie pociągały. I choć los nie dał mi pójść artystyczną ścieżką edukacji za młodu - dziś oddaję ...
Czytaj więcej Zoom
Informujemy, że w Sołectwach Biała Góra, Czernin, Piekło i Postolin organizowane będą warsztaty kulinarne oraz jogi organizowane przez ...
Czytaj więcej Zoom
Wernisaż 01.03.2019
Urodziłem się w 1980 roku w Gdańsku. W 2006 roku uzyskałem dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki, ...
Czytaj więcej Zoom
Wernisaż
Zdjęcia z wernisażu  {gallery slider=boxplus.carousel}2019/02_11{/gallery}
Czytaj więcej Zoom

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie Ogłasza nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+

 

W związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum.

 

Poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Koordynator – Animator Klubu Senior+

Ilość stanowisk: 2

Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

1. Wymagania niezbędne:

 • a) Obywatelstwo polskie;
 • b) Wykształcenie średnie (staż pracy 3 lata);
 • c) Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • d) Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • e) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • f) Nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej;
 • b) Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej;
 • c) Odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • d) Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 • e) Wysoka kultura osobista;
 • f) Miłe usposobienie;
 • g) Dyspozycyjność;
 • h) Komunikatywność, sumienność , obowiązkowość oraz uczciwość;

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • a) Przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu;
 • b) Opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych          i środowiskowych;
 • c) Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu;
 • d) Dokonywanie zakupów na potrzeby klubowej kawiarenki;
 • e) Prowadzenie klubowej kawiarenki, klubu Senior+
 • f) Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi organizacjami.
 • g) Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu Senior+

 

4. Warunki pracy:

 • a) umowa o pracę od dnia podpisania umowy na czas określony;
 • b) Miejsce pracy: Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum;

 

5. Wymagane dokumenty:

 • a) Życiorys zawodowy (CV)
 • b) List motywacyjny
 • c) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje;
 • d) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy;
 • e) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • f) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.)”.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum do 23.02.2018 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+”

Oferty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.scksztum.pl

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Dyrektor

Sztumskiego Centrum Kultury

Adam Karaś