Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
55 277 23 06 ul. Reja 13, 82-400 Sztum
sck@scksztum.pl

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie Numer ogłoszenia: 187602 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sztumskie Centrum Kultury , ul. Reja 13, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 055 277 23 06. Adres strony internetowej zamawiającego: www.scksztum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Do pobrania: